Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie

KLAUZULA INFORMACYJNA SKIEROWANA DO OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZEDMIOTEM NARUSZENIA

 

                            

KLAUZULA INFORMACYJNA SKIEROWANA DO OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZEDMIOTEM NARUSZENIA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów”

spółka z o.o. ul. Polna 37 , 99210 Uniejów

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” z siedzibą w Uniejowie ul. Polna 37, 99-210 Uniejów

Inspektor Ochrony Danych

W PGK Termy Uniejów wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem można kontaktować się w następujący sposób:

 listownie na adres ADO,  przez e-mail: daneosobowe@termyuniejow.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z naruszeniem ochrony Pani/Pana danych osobowych popełnionym przez Administratora danych oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze z realizacją wskazanych powyżej celów, w związku z czym dane osobowe będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych

Pa

 

 

 

ni/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:

podmiotom współpracującym z Administratorem (np. kancelariom prawnym, firmom audytorskim, firmom ubezpieczeniowym, firmom serwisującym urządzenia i niszczącym dokumenty, operatorom pocztowym i firmom kurierskim); do Urzędu Miasta Wrocławia i podległych jemu jednostek; osobom/podmiotom występującym w zakresie udzielenia informacji publicznej na podstawie realizacji przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;

 

 

naszym podwykonawcom i usługodawcom (podmiotom przetwarzającym), które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane (np. firmie świadczącej usługi IT, dostawcom hostingu); 

 

 

osobom/podmiotom występującym w zakresie udzielenia informacji publicznej na podstawie realizacji przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej

 

 

innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 prawo dostępu do swoich danych;

 prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 prawo żądania usunięcia, ograniczenia;

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o dobrowolności

podania danych osobowych

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania danych osobowych uniemożliwiają realizacje wskazanych celów.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, że  przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Olszak 07-05-2023 23:02:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Olszak 02-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Olszak 07-05-2023 23:02:18